Bilimsel Toplantı ve Kurslar

2021 Yılı Toplantıları

12 Ocak 2021 Methods of seizure localization (SEEG) and novel surgical techniques related to temporal lobe epilepsy
21 Ocak 2021 VNS uygulamaları
21 Ocak 2021 İlaca Dirençli Epilepsilerde VNS (Vagus Nerve Stimulation) - Tedavisi
25 Şubat 2021 Future Directions of Neuroscience and Epilepsy Workshop
20 Nisan 2021 Absanslı epilepsi sendromları
30 Nisan 2021 Epilepsy and Dementia: Beyond Our Knowledge
23 Eylül 2021 Nedeni bilinmeyen fokal epilepsi
25 Eylül 2021 7. Semiyoloji Toplantısı: Epilepside klinik belirtiler çalıştayı
21 Aralık 2021 Tuberous Sclerosis and Management Update

2020 Yılı Toplantıları

28 Şubat 2020 28 Şubat 2020 Epilepsi ve Migren Çalıştayı
17 Haziran 2020 Epilepsi ve covid-19 Kılavuz ve Olgularla
30 Haziran 2020 Epilepside master class toplantısı- AEİ tedavi ilkeleri üzerine
06 Temmuz 2020 Epilepsi ve uyku
09 Temmuz 2020 Epilepsi ve psikiyatrik komorbidite
10 Eylül 2020 Management of Intractable Focal Epilepsies and Epilepsy Surgery with Special Emphasis to SEEG Applications
22 Eylül 2020 Status epileptikus
29 Eylül 2020 Yeni Normalde Epilepsi Tedavisi: Kıtalararası Tecrübe Paylaşımı
08 Ekim 2020 Tedaviye dirençli epilepsiler
23 Ekim 2020 Vasküler malformasyonlarda cerrahi. Kime? Ne zaman?
05 Kasım 2020 Epilepsi cerrahisi
12 Kasım 2020 Otoimmün ensefalitlerde tanı kriterleri ve radyolojik –elektroensefalografik örnekler
24 Kasım 2020 Olgularla Epilepsi
10 Aralık 2020 Antiepileptik İlaçların Evrimi
25 Aralık 2020 Derin beyin nörostimulasyon ve kortikal haritalama

2019 Yılı Toplantıları

25 Ocak 2019 Aylık Toplantı: Bellek ve Epilepsi
22 Şubat 2019 Üreme Çağında Kadın ve Epilepsi Çalıştayı ve Konferans
29 Mart 2019 Aylık Toplantı: Uyku ve Epilepsi
18 Ekim 2019 Sleep related epilepsies: Diagnosis and differentiation
27 Aralık 2019 Semiyolojiden Tedaviye West ve Lennox Gastaut Sendromları

2018 Yılı Toplantıları

19 Ocak 2018 Aylık Toplantı: Clinical EEG today: uses, abuses and future outlook
13 Nisan 2018 Aylık Toplantı: Temporal lob epilepsisi; Ne zaman antiepileptik ilaç ne zaman cerrahi tedavi?
02 Kasım 2018 Aylık Toplantı: Epilepsi Cerrahisi İnvazif Uygulamalar
21 Aralık 2018 Aylık Toplantı: Metabolik Epilepsiler

2017 Yılı Toplantıları

27 Ocak 2017 Aylık Toplantı: Epilepsi ve Sosyal Kognisyon
24 Şubat 2017 Aylık Toplantı: Tüberoskleroza Bağlı Epilepsi Tedavisinde Güncel Gelişmeler
31 Mart 2017 Aylık Toplantı: Epilepsi İle İlişkili Tümörler
21 Nisan 2017 Aylık Toplantı: When Medication Don't Work? The Role of Neurostimulation
20 Ekim 2017 Aylık Toplantı: Noktürnal Olaylar
22 Aralık 2017 Aylık Toplantı: Kortikal Gelişimsel Malformasyonlarda Sınıflandırma

2016 Yılı Toplantıları

29 Ocak 2016 Aylık Toplantı: Kadın ve Epilepsi
26 Şubat 2016 Aylık Toplantı: Uyku ve Epilepsi
25 Mart 2016 Aylık Toplantı: Fokal Kortikal Displaziler ve Epilepsi
22 Nisan 2016 Aylık Toplantı: Laboratuvardan Kliniğe Yansımalar
21 Ekim 2016 Aylık Toplantı: Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
21 Ekim 2016 Aylık Toplantı: Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
23 Aralık 2016 Aylık Toplantı: Febril Konvülziyonlarda Güncel Durum

2015 Yılı Toplantıları

30 Ocak 2015 Aylık Toplantı: Epilepsi ile ortaya çıkan ve ön planda epilepsi ile seyreden İnflamatuar Demiyelinizan Hastalıklar: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
27 Şubat 2015 Aylık Toplantı: Epilepsi Hastalarının En Sık Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
27 Mart 2015 Aylık Toplantı:
17 Nisan 2015 Aylık Toplantı: Nöbetlerde İrkilme (Startle) ve Ayırıcı Tanı
23 Ekim 2015 Aylık Toplantı:
25 Aralık 2015 Aylık Toplantı: Epileptik Olmayan Psikonejik Nöbetler

2014 Yılı Toplantıları

31 Ocak 2014 Aylık Toplantı: Semiological Approach in Epilepsy
28 Şubat 2014 Aylık Toplantı: Mediobazal Temporal Epilepsi Cerrahisinde Yeni Bir Cerrahi Yöntemi
25 Nisan 2014 Aylık Toplantı: Generic Antiepileptic Drugs Fact and Fiction
24 Ekim 2014 Aylık Toplantı: Olgularla Gebelikte Antiepileptik İlaç Tedavisi
26 Aralık 2014 Aylık Toplantı:

2013 Yılı Toplantıları

11 Ocak 2013 Aylık Toplantı: Epilepsi ve Ensefalitte Anti-Nöronal Antikorlar
25 Ocak 2013 Aylık Toplantı:
22 Şubat 2013 Aylık Toplantı: Teratogenesis and Epilepsy
29 Mart 2013 Aylık Toplantı: Recent Imaging Findings in Juvenile Myoclonic Epilepsy and Multimodal Imaging in Cryptogenic Focal Epilepsy
26 Nisan 2013 Aylık Toplantı: Functional Connectivity Coherent Neural Activity and Brain Synchronization in Epilepsy
25 Ekim 2013 Aylık Toplantı: Olgu Çözümlemeleri
29 Kasım 2013 Aylık Toplantı: Gebelikte Epilepsi Tedavisi - Güncelleme
27 Aralık 2013 Aylık Toplantı: Olgu Çözümlemeleri

2012 Yılı Toplantıları

27 Ocak 2012 Aylık Toplantı:
24 Şubat 2012 Aylık Toplantı: Türkiye' de Epilepsi Prevalans Çalışmaları
30 Mart 2012 Aylık Toplantı:
20 Nisan 2012 Aylık Toplantı:
09 Kasım 2012 Aylık Toplantı: Intractable epilepsy: A role of multidrug resistance proteins and transporters
09 Kasım 2012 Aylık Toplantı: Dirençli Epilepsi: Multifaktöriyel Sorunun Mekanistik Perspektifi
21 Aralık 2012 Aylık Toplantı:

2011 Yılı Toplantıları

28 Ocak 2011 Aylık Toplantı: Epileptik Spazm ile SSPE'nin Kesişen Yönleri
25 Şubat 2011 Aylık Toplantı: Refleks Epilepsiler
25 Mart 2011 Aylık Toplantı: Epilepside Görüntüleme Değerlendirmesi
28 Ekim 2011 Aylık Toplantı: Psikojenik Epiletik Olmayan Nöbetler: Etyoloji, Tanı ve Tedavi
14 Kasım 2011 Aylık Toplantı: Türkiye' de Epilepsi Prevalans Çalışmaları

2010 Yılı Toplantıları

26 Kasım 2010 Aylık Toplantı: Beyin Hasarı Ardından Oluşan Epileptogenezin Altında Yatan Mekanizmalar
24 Aralık 2010 Aylık Toplantı: Epileptik Ensefalopatilerin Nöropsikolojik Yönleri

2009 Yılı Toplantıları

23 Ekim - 30 Nisan 2010 Aylık Toplantı: 2009-2010 Bilimsel Toplantıları

2008 Yılı Toplantıları

24 Ekim - 24 Nisan 2009 Aylık Toplantı: 2008-2009 Bilimsel Toplantıları

2007 Yılı Toplantıları

26 Ekim - 25 Nisan 2008 Aylık Toplantı: 2007 - 2008 Bilimsel Toplantıları

2020 Yılı Toplantıları

24 - 25 Ekim 2020 Nöroloji Asistanlarına yönelik NASA Toplantıları 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir.
18 - 19 Aralık 2020 Semiyoloji Toplantısı

2019 Yılı Toplantıları

27 Eylül 2019 Semiyoloji: Epilepsi ve Psikojenik Non-epileptik Nöbetler Toplantısı 27 Eylül 2019'da Levent Mövenpick Otel'de yapılacaktır

2018 Yılı Toplantıları

23 Şubat 2018 Status Epileptikus
10 Mart 2018 Episkop Toplantısı
3 - 4 Kasım 2018 Epivizyon Toplantısı 2018

2017 Yılı Toplantıları

18 Mart 2017 Episkop Toplantısı
1 - 2 Nisan 2017 Semiyoloji Toplantısı
13 Mayıs 2017 Sivas Epilepsi Sempozyumu III
4 - 5 Kasım 2017 Epivizyon Toplantısı

2016 Yılı Toplantıları

2 - 3 Nisan 2016 Semiyoloji Toplantısı
08 Nisan 2016 Status Epileptikus Çalıştayı
21 Mayıs 2016 Sivas Epilepsi Sempozyumu II
08 Ekim 2016 Episkop Toplantısı
12 - 13 Kasım 2016 Epivizyon Toplantısı

2015 Yılı Toplantıları

7 - 8 Mart 2015 Semiyoloji /Epilepside Klinik Belirtiler Çalıştayı
4 - 8 Nisan 2015 Status Epileptikus Çalıştayı
10 Ekim 2015 Episkop Toplantısı
14 - 15 Kasım 2015 Epivizyon Toplantısı

2014 Yılı Toplantıları

24 Eylül 2014 Episkop Toplantısı
18 - 19 Ekim 2014 Semiyoloji /Epilepside Klinik Belirtiler Çalıştayı

2013 Yılı Toplantıları

2 - 3 Kasım 2013 Semioloji Toplantısı

2010 Yılı Toplantıları

22 Ekim 2010 Epilepsi ve Hukuk

2007 Yılı Toplantıları

28 Ekim 2007 Epilepsi ve Hukuk

2021 Yılı Kursları

10 Şubat 2021 3. ONLINE PEDİATRİK EPİLEPSİ HEMŞİRELİĞİ KURS PROGRAMI

2019 Yılı Kursları

21 Aralık 2019 EEG Kursu Programı

2017 Yılı Kursları

23 Ağustos 2017 EEG Kursu
07 Ekim 2017 Pratikte EEG Yorumlama Kursu

2015 Yılı Kursları

03 Ekim 2015 EEG Kursu (Pattern)
17 Ekim 2015 EEG Kursu (Pattern)
17 Ekim 2015 EEG Kursu (Pattern)
24 Ekim 2015 EEG Kursu (Pattern)
07 Kasım 2015 EEG Kursu (Pattern)
07 Kasım 2015 EEG Kursu (Pattern)
8 - 9 Kasım 2015 EEG Toplantısı
8 - 9 Kasım 2015 EEG Toplantısı
12 Aralık 2015 EEG Kursu (Pattern)
12 Aralık 2015 EEG Kursu (Pattern)

2014 Yılı Kursları

8 - 9 Kasım 2014 EEG Kursu

2013 Yılı Kursları

30 Kasım - 1 Aralık 2013 PATERN EEG Toplantısı 2013

2012 Yılı Kursları

14 - 16 Eylül 2012 Epilepside EEG Günleri