Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • BURSLAR VE ÖDÜLLER
 • Proje ve Bildiri Ödülleri
 • Proje ve Bildiri Ödülleri

  ÖDÜLLER
  45. yıl proje ödülleri

  Birincilik: - 15000 TL
  Sayın Eda Çiftçi, Fİ. Tezer, HK. Kurşun, S.Saygı, B.Bilginer
  Temporal Lob Epilepsi Tanısı ile Ameliyat Olan Hastaların Doku Örneklerinde Panneksin Kanal ve Pürinerjik Reseptörlerin İfadesindeki Farklılıklar ve Bunun İnflamazom Yolağı ile İlişkisinin İmmunohistokimyasal Yöntemler ile İncelenmesi

  İkincilik: 15000 TL
  Sayın Canan Ulusoy, EN. Yavuz, N. Bebek, E. Tüzün, B. Baykal
  Epilepsi Hastalarında İnflamasyonun Klinik Bulgularla İlişkisi ve Tedavideki Rolü

  EPİLEPSİ DERGİSİ ÖDÜLLERİ
  Birincilik: ÖDÜL: YURTDIŞI KONGRE

  EPİLEPSİ HASTALARINDA ANKET KULLANARAK REFLEKS NÖBET UYARAN TARAMASI
  SURVEY OF REFLEX SEİZURE PRECİPİTANTS İN EPİLEPSY PATİENTS

  ESER BULUŞ 1, GÜLÇİN BENBİR ŞENEL 2, NAZ YENİ 2

  1. MEDİCAL PARK GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL
  2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL

  İkincilik: ÖDÜL: YURTDIŞI KONGRE
  Effects of Probiotic Consumption on Absence Seizures
  Probiyotik Tüketiminin Absans Nöbetler Üzerine Etkisi

  SERDAR  AKKOL 1 , MEHMET CAN DOĞAN 2, DUYGU ESENKAR 2, HANDAN DOĞAN 2, TUĞBA KARAMAHMUTOĞLU3, FİLİZ ONAT3

  1. YEAR 5 STUDENT, İSTANBUL UNİVERSİTY CERRAHPAŞA FACULTY OF MEDİCİNE, İSTANBUL, TURKEY
  2. DEPARTMENT OF BİOLOGY, BEŞİKTAŞ KABATAŞ HİGH SCHOOL, İSTANBUL, TURKEY
  3. DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY AND CLİNİCAL PHARMACOLOGY, MARMARA UNİVERSİTY, FACULTY OF MEDİCİNE, İSTANBUL, TURKEY

  KLİNİK MAKALE ÖDÜLÜ – 2500 TL
  NEURONAL AUTOANTİBODİES İN MESİAL TEMPORAL LOBE EPİLEPSY WİTH HİPPOCAMPAL SCLEROSİS
  EBRU NUR VANLI YAVUZ, ECE ERDAĞ, ERDEM TÜZÜN, ESME EKİZOĞLU, LEYLA BAYSAL KIRAÇ, CANAN ULUSOY, SİAN PEACH, GÖKÇEN GÜNDOĞDU, SERRA SENCER, ALTAY SENCER, CEM İSMAİL KÜÇÜKALİ, NERSES BEBEK, CANDAN GÜRSES, AYŞEN GÖKYİĞİT, BETÜL BAYKAN

  TEMEL BİLİMLER MAKALE ÖDÜLÜ – 2500 TL
  CHANGES İN ELECTROENCEPHALOGRAPHİC CHARACTERİSTİCS AND BLOOD-BRAİN BARRİER PERMEABİLİTY İN WAG/RİJ RATS WİTH CORTİCAL DYSPLASİA
  DENİZ ŞAHİN, CANAN UĞUR YILMAZ, NURCAN ORHAN, NADİR ARİCAN, MEHMET KAYA, CANDAN GÜRSES, NURBAY ATEŞ, BÜLENT AHISKALI

  POSTER BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: - 500 TL
  EP-37 EPİLEPSİ HASTALARINDA İNSÜLİN DİRENCİ GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  ÖZLEM HATEMOĞLU HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD

  POSTER BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: - 750 TL
  EP-43 PENTİLENTETRAZOLLE OLUŞTURULAN EPİLEPSİ MODELİNDE HİPOKAMPUSTA EKSPRESYONU DEĞİŞEN MİR-342-3P’NİN EPİLEPTOGENEZDEKİ ROLÜ

  NİLGÜN PALA AÇIKGÖZ 1, MUKADDES PALA 2, SEMA KARACA KAÇMAZ 3, ŞEYMA
  ACAR 3, FAHRİ AKBAŞ 4, ADNAN YÜKSEL 5

  1. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
  2. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ AD
  3. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ
  4. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİYOLOJİ AD
  5. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ GENETİK AD

  POSTER BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: - 1000 TL
  EP-2 SIÇANLARDA STATUS EPİLEPTİKUS SONRASI DAVRANIŞ, ÖĞRENME, HAFIZA VE SİNAPTİK PLASTİSİTEDE ROL ALAN GEN EKSPRESYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  MEHMET FATİH GÖL 1, FÜSUN FERDA ERDOĞAN 1, YUSUF ÖZKUL 2, KEZBAN KORKMAZ BAYRAMOV 2

  1. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
  2. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

  SÖZEL BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: - 1000 TL
  S-2 ERİŞKİN HASTALARDA PSİKOJENİK EPİLEPTİK OLMAYAN NÖBETLER VE EPİLEPTİK NÖBETLER SIRASINDAKİ İKTAL AĞLAMA SIKLIĞI
  FİLİZ AZMAN , MEHMET İLKER YÖN , İRSEL TEZER , SERAP SAYGI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA

  SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: - 1500 TL
  S-18 JUVENİL MİYOKLONİK EPİLEPSİ VE JUVENİL ABSANS EPİLEPSİ OLGULARINDA EEG’DE OKUMA VE PRAKSİ İLE TETİKLENME: PROSPEKTİF STANDARDİZE BİR ÇALIŞMA
  EMEL UR ÖZÇELİK 1, HAKAN YENER 2, NERSES BEBEK 2, BETÜL BAYKAN 2

  1. 1 BAKIRKÖY PROF. DR.MAZHAR OSMAN RUH VE SINIR HASTALIKLARI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ,NÖROLOJİ KLİNİĞİ
  2. 2 İSTANBUL ÜNIVERSITESI İSTANBUL TIP FAKÜLTESI NÖROLOJI ANABILIM DALI, KLINIK NÖROFIZYOLOJI DALI

  SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: - 2000 TL
  S-13 NANOTAŞIYICI BAĞLI ANTİ EPİLEPTİK İLACIN TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HAYVAN MODELİNDE GÖZLENEN NÖBETLER VE KAN-BEYİN BARİYERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  CANAN UĞUR YILMAZ 1, NURCAN ORHAN 2, ARZU TEMİZYÜREK 3, MÜGE ATIŞ 4, UĞUR AKCAN 5, ROUHOLLAH KHODADUST 6, NADİR ARICAN 7, MUTLU KÜÇÜK 1, CANDAN GÜRSES 8, BÜLENT AHİSHALİ 9, SERKAN EMİK 10, MEHMET KAYA 11

  1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
  2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİM BİLİMİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
  3. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, YAŞAM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, İSTANBUL
  4. KOÇ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, HÜCRESEL VE MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI, İSTANBUL
  5. KOÇ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI, İSTANBUL
  6. KOÇ ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
  7. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, ADLİ TIP ANABİLİM DALI, İSTANBUL
  8. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
  9. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
  10. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, KİMYASAL TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI, İSTANBUL
  11. KOÇ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL

  Üyelik

  Etkinlik Takvimi

  Ekim 2018
  PztSalÇarPerCumCmtPaz
  24252627282930
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930311234
  Copyright Ⓒ TÜRK EPİLEPSİ İLE SAVAŞ DERNEĞİ
  LookUs & Online Makale